Carole
Carole
 • Na-update

Tingnan ang listahan ng mga gabay, kabilang ang guide sa ordinal explorer, sats hunter, at guide sa inscriptions.

7.1 Ordinal na explorer

Ang `ord` binary ay may kasamang block explorer. Nagho-host kami ng Block Explorer sa mainnet ng ordinals.com, at sa signet sa signet.ordinals.com.

Pagpapagana sa Explorer

Ang server ay maaring i-run sa iyong computer gamit ang:

`ord server`

Para mag specify ng port i-add ang `--http-port` na flag:

`ord server –http-port 8080`

Maaring i-test ang iyong inscriptions gamit naman ang:

`ord preview <FILE1> <FILE2> …`

Search

Tumatanggap ng paghahanap ng iba't ibang representasyon ng object.

Blocks

Maaaring hanapin ang mga block sa pamamagitan ng hash, halimbawa, ang genesis block:

000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f

Transactions

Maaaring hanapin ang mga transaksyon sa pamamagitan ng hash, halimbawa, ang genesis block coinbase na transaksyon:

4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b

Outputs

Maaaring hanapin ang mga output ng transaksyon sa pamamagitan ng outpoint, halimbawa, ang solong output ng genesis block coinbase na transaksyon:

4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b

Sats

Maaaring hanapin ang Sats sa pamamagitan ng buong numero, ang kanilang posisyon sa buong supply ng bitcoin:

2099994106992659

Sa pamamagitan ng decimal, ang kanilang block at ang kanilang offset sa block:

481824.0

Ayon sa antas, ang kanilang cycle, mga bloke mula noong huling halving, mga bloke mula noong huling difficulty adjustment, at offset sa kanilang mga bloke:

1°0′0″0‴

Sa kanilang pangalan, ang kanilang representasyon sa base-26 gamit ang mga letrang "a" hanggang "z":

ahistorical

O ayon sa percentile, ang porsyento ng supply ng bitcoin na ibibigay o ibibigay kapag na-mina:

100%

 

7.2 Inscriptions

Gabay sa Ordinal inscriptions

Ang mga indibidwal na sat ay maaaring ma-inscribe ng arbitrary na content, na lumilikha ng mga digital artifact na pinagana ng Bitcoin na maaaring i-store sa isang Bitcoin wallet at ilipat sa pamamagitan ng mga transaksyon sa Bitcoin. Ang mga inscription ay hindi nababago, secure, at desentralisado gaya ng mismong Bitcoin.

Ang pagtratrabaho sa inscriptions ay nangangailangan ng isang Bitcoin full node, upang mabigyan ka ng view ng kasalukuyang estado ng Bitcoin blockchain, at isang wallet na maaaring lumikha ng mga inscription at magsagawa ng sat check kapag gumagawa ng mga transaksyon upang magpadala ng mga inscription sa ibang wallet.

Ang Bitcoin Core ay nagbibigay ng parehong buong node at isang Bitcoin wallet. Gayunpaman, ang Bitcoin Core Wallet ay hindi makakalikha ng inscriptions at hindi nagsasagawa ng mga sat check.

Nangangailangan ito ng ord, ang ordinal utility. Hindi nagpapatupad ang `ord` ng sarili nitong wallet, kaya ang mga subcommand ng ord wallet ay nakikipag-ugnayan sa mga wallet ng Bitcoin Core.

Sinasaklaw ng gabay na ito ang mga sumusunod na punto:

 1. Pag-install ng Bitcoin Core
 2. Pag-synchronize ng Bitcoin Blockchain
 3. Gumawa ng Bitcoin Core wallet
 4. Gamitin ang `ord wallet receive` para makatanggap ng sats
 5. Gumawa ng inscriptions gamit ang `ord wallet inscribe`
 6. Magpadala ng inscriptions gamit ang `ord wallet send`
 7. Pagtanggap ng inscriptions gamit ang `ord wallet receive`

Kumuha ng tulong

Kung natigil ka, subukang humingi ng tulong sa server ng Ordinals Discord, o tingnan ang GitHub para sa mga isyu.

I-install ang Bitcoin Core

Ang Bitcoin Core ay mada-download sa bitcoincore.org sa pahina ng pag-download.

Ang inscriptions ay nangangailangan ng Bitcoin Core 24 o mas bago.

Hindi saklaw ng gabay na ito ang pag-install ng Bitcoin Core nang detalyado. Kapag na-install na ang Bitcoin Core, dapat ay matagumpay mong mapatakbo ang `bitcoind -version` mula sa command line.

 

Bitcoin Core Setup

Ang `ord` ay nangangailangan ng index ng transaksyon ng Bitcoin Core.

I-configure ang iyong Bitcoin Core node upang mapanatili ang index ng mga transaksyon, idagdag ang sumusunod sa iyong bitcoin.conf file:

txindex=1

O, patakbuhin ang bitcoind gamit ang -txindex:

bitcoind-txindex

 

Pag-synchronize ng Bitcoin Blockchain

Upang i-sync ang blockchain patakbuhin ang sumusunod na command

bitcoind-txindex

...at hayaan itong tumakbo hanggang sa `getblockcount`:

bitcoin-cli getblockcount

tumutugma sa bilang ng mga bloke tulad nalamang ng mempool.space block explorer. Nakikipag-ugnayan ang `ord` sa `bitcoind`, kaya dapat mong iwanan ang `bitcoind` na tumatakbo sa background kapag gumagamit ng `ord`.

 

Pag-install ng ord

Ang `ord` utility ay nakasulat sa Rust at maaaring i-compile mula sa source. Available ang mga pre-built na binary sa page ng mga release.

Maaari mong i-install ang pinakabagong prebuilt binary mula sa command line gamit ang:

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -fsLS https://ordinals.com/install.sh | bash -s

Kapag na-install na ang ord, dapat mong patakbuhin ang:

ord --version

na nagpapakita ng numero ng bersyon ng `ord`.

 

Paglikha ng Bitcoin Core Wallet

Ang `ord` ay gumagamit ng Bitcoin Core upang pamahalaan ang mga private key, lagdaan ang mga transaksyon, at i-broadcast ang mga ito sa network ng Bitcoin.

Para gumawa ng Bitcoin Core wallet na ang pangalan ay `ord` para gamitin sa `ord`, patakbuhin ang:

ord wallet create

 

Tumanggap ng sats

 

Ang mga inscription ay ginagawa sa mga indibidwal na sats, gamit ang mga normal na transaksyon sa Bitcoin na nagbabayad ng gamit ang sats, kaya ang iyong wallet ay mangangailangan ng mga sats.

Kumuha ng bagong address mula sa iyong ord wallet sa pamamagitan ng:

ord wallet receive

At magpadala ng pondo.

Maaari mong tingnan ang mga kasalukuyang transaksyon gamit ang:

ord wallet transactions

Kapag nakumpirma na ang transaksyon, dapat mong makita ang mga resulta ng transaksyon sa mga`ord wallet outputs`.

 

Lumikha ng Inscription Content

Maaaring i-inscribe ang Sats sa anumang uri ng content, ngunit sinusuportahan lamang ng ord wallet ang mga uri ng content na maaaring i-display ng `ord` block explorer.

Gayundin, ang mga inscription ay kasama sa mga transaksyon, kaya kung mas maraming nilalaman, mas mataas ang bayad para sa transaksyon sa incription.

Ang nilalaman ng inscription ay kasama sa mga witnesses transaksyon, na tumatanggap ng diskwento. Upang kalkulahin ang tinatayang bayad na babayaran ng isang inscribe na transaksyon, hatiin ang laki ng content sa apat at i-multiply sa rate ng bayad.

Ang mga transaksyon sa inscription ay dapat na mas mababa sa 400,00, o hindi sila ipapadala ng Bitcoin Core. Ang isang byte na nilalaman ng inscription ay nagkakahalaga ng isang yunit ng timbang. Dahil ang isang transaksyon sa inscription ay hindi kasama lamang ang nilalaman ng inscription, angkop na limitahan ang nilalaman ng pagpapatala sa mas mababa sa 400,000. Dapat ay sapat na ang 390,000 weight units.

 

Paglikha ng mga inscription

Upang lumikha ng inscription na may mga nilalaman na `FILE`, patakbuhin ang:

ord wallet register --fee-rate FEE_RATE FILE

Maglalabas ang Ord ng dalawang transaction ID, isa para sa commit transaction at isa para sa reveal transaction, kasama ang inscription ID. Ang mga Inscription ID ay nasa anyong `TXIDiN`, kung saan ang `TXID` ay ang transaction ID ng reveal na transaksyon, at ang `N` ay ang index ng pag-inscribe sa reveal na transaksyon.

Ang commit na transaksyon ay commit sa isang tapscript na naglalaman ng content ng inscription, at ang reveal na transaction ay gumagastos mula sa tapscript na iyon, na nire-reveal ang content sa string at nii-inscribe ito sa unang sat ng input na naglalaman ng kaukulang tapscript.

Hintaying mamimina ang reveal na transaksyon. Maaari mong suriin ang status ng commit at i-reveal ang mga transaksyon gamit ang mempool.space block explorer.

Kapag ang inscription na transaksyon ay nakuha na, ang inscription ID ay dapat na mai-print gamit ang:

ord wallet inscriptions

At kapag binisita mo ang Ordinals Explorer sa `ordinals.com/inscription/INSCRIPTION_ID`.

 

Magpadala ng mga inscription

Mag-generate ng bagong address gamit ang:

ord wallet receive

Isumite ang isncription sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng sumusunod na command:

ord wallet send --fee-rate <FEE_RATE> <ADDRESS> <INSCRIPTION_ID>

Tingnan ang kasalukuyang transaksyon sa:

ord wallet transactions

Kapag nakumpirma na ang transaksyon sa pagpapadala, maaaring kumpirmahin ng tatanggap sa  pamamagitan ng: 

ord wallet inscriptions

 

Pagtanggap ng mga inscription

Bumuo ng bagong address sa pagtanggap gamit ang:

ord wallet receive

Maaaring ipasa ng nagpadala ang inscription sa iyong address gamit ang:

ord wallet send ADDRESS INSCRIPTION_ID

Tingnan ang kasalukuyang transaksyon sa:

ord wallet transactions

Kapag nakumpirma na ang transaksyon sa pagpapadala, maaari mong kumpirmahin sa pamamagitan ng:

ord wallet inscriptions

 

7.3 Sat Hunting

Ang gabay na ito ay hindi na napapanahon. Ang `ord` binary ay binago upang bumuo lamang ng buong satoshi index kapag ang `--index-sats` na opsyon ay ibinigay. Bukod pa rito, mayroon na ngayong built-in na wallet ang `ord` na nakapaloob sa isang Bitcoin Core wallet. Tingnan ang `ord wallet --help` na command.

Upang makita ang hindi na-update na proseso, bisitahin ang pahinang ito7.4 Pagkolekta

Sa kasalukuyan, ang ord ay ang tanging wallet na sumusuporta sa sat control at selection, na kinakailangan upang ligtas na mag-store at magpadala ng mga rare sats at inscription, pagkatapos ay tinutukoy bilang mga ordinal.

Inirerekomenda na magpadala, tumanggap at mag-imbak ng mga ordinal na may `ord`, ngunit kung ikaw ay maingat, posible na mag-store, at sa ilang mga kaso, magpadala ng mga ordinal nang ligtas kasama ng iba pang mga wallet.

Sa pangkalahatan, hindi mapanganib na makatanggap ng mga ordinal sa isang hindi supported na wallet. Ang mga ordinal ay maaaring ipadala sa anumang bitcoin address at ligtas hangga't ang UTXO na naglalaman ng mga ito ay hindi ginagastos. Gayunpaman, kung gagamitin ang wallet na ito upang magpadala ng mga bitcoin, maaari nitong piliin ang UTXO na naglalaman ng ordinal bilang input, at maaaring ipadala ang inscription o funds upang magbayad ng fees.

Ang gabay sa paggawa ng ordinal-compatible na wallet na Sparrow Wallet ay available sa handbook na ito.

Pakitandaan na kung sinusunod mo ang gabay na ito, hindi mo dapat gamitin ang wallet na nilikha mo upang magpadala ng BTC maliban kung gagawa ka ng manu-manong pagpili ng coin upang maiwasan ang pagpapadala ng mga ordinal.7.4.1 Pagkolekta ng mga Inscription at Ordinal gamit ang Sparrow Wallet

Ang mga user na hindi o hindi pa nakakapag-set up ng `ord` wallet ay maaaring makatanggap ng mga inscription at ordinal sa iba pang bitcoin wallet, basta't maingat sila kung paano nila ginagastos ang pera mula sa wallet na iyon.

Nagbibigay ang gabay na ito ng ilang pangunahing hakbang kung paano gumawa ng Sparrow Wallet na tugma sa `ord`.

⚠️⚠️ WARNING!!! ⚠️⚠️

Sa pangkalahatan, kung gagawin mo ang diskarteng ito, dapat mong gamitin ang wallet na ito gamit ang Sparrow software bilang receive wallet lamang.

Huwag gumastos ng satoshi mula sa wallet na ito maliban kung sigurado kang alam mo ang iyong ginagawa. Madali mong hindi sinasadyang mawalan ng access sa iyong mga ordinal at inscription kung babalewalain mo ang babalang ito.

Para mag patuloy, bisitahin lamana ang link na ito.7.5 Pag-moderate

Ang `ord` ay may kasamang block explorer, na maaari mong patakbuhin sa local gamit ang `ord server`.

Nagbibigay ito ng kakayahan sayo na tingnan ang mga inskripsiyon sa block explorer. Ang mga inscription ay maaaring hindi kanais-nais o ilegal.

Responsibilidad ng bawat tao na namamahala sa isang instance ng Ordinal Block Explorer na maunawaan ang kanilang mga responsibilidad tungkol sa lumalabag na content at magpasya sa naaangkop na patakaran sa pagmo-moderate para sa kanilang instance.

Upang maiwasang maipakita ang mga partikular na inscription sa isang ord instance, maaaring isama ang mga ito sa isang configuration file ng YAML, na may kasamang opsyong na `--config`.

Upang itago ang mga inscription, gumawa muna ng configuration file, na may ID ng inscription na gusto mong itago:

hidden:

- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000i0

Ang pangalan ng  file ng pagsasaayos ng `ord` ay `ord.yaml`, ngunit maaaring gamitin ang anumang filename.

Pagkatapos ay ipasa ang file sa `--config` kapag sinimulan ang server:

ord --config ord.yaml server

Tandaan na ang `--config` na opsyon ay pagkatapos ng `ord` ngunit bago ang `server` subcommand.

Ang `ord` ay dapat na i-restart upang ang mga pagbabagong ginawa sa configuration file ay ma-apply.

 

ordinals.com

Ang instance ng ordinals.com ay gumagamit ng `systemd` upang patakbuhin ang service ng `ord` server, na tinatawag na `ord`, na may configuration file na matatagpuan sa `/var/lib/ord/ord.yaml`.

Upang itago ang isang inscription sa ordinals.com:

 1. Kumonekta sa SSH server
 2. Idagdag ang inscription ID sa `/var/lib/ord/ord.yaml`
 3. I-restart ang serbisyo gamit ang `systemctl restart ord`
 4. Subaybayan ang pag-reboot gamit ang `journalctl -u ord`

Sa kasalukuyan, ang `ord` ay mabagal na mag-restart, kaya ang site ay hindi babalik kaagad online.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?

0 sa 0 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Mangyaring mag-sign in upang mag-iwan ng komento.