Paano ma-manage ang aking Stacks collection na na-deploy mula sa Collection Mint Page?

Support
Support
  • Na-update

Kung isa kang creator na nag-deploy ng koleksyon gamit ang aming Creators Self Service Portal, mayroon kang ilang opsyon na available para subaybayan at i-manage ang iyong koleksyon habang ito ay ginagawa. Gagabayan ka namin sa bawat opsyon at tatalakayin kung ano ang ibig sabihin ng function, at kung paano mo ito magagamit. Pakitandaan na ikaw lang, bilang may-ari ng smart contract, ang makakagawa ng mga pagkilos na ito. Kahit na kailangan ang aming tulong, makakapagbigay lang ang Gamma ng mga tagubilin kung paano isasagawa ang mga pagbabago bilang may-ari.

 

Paano I-access ang Creator Admin Menu

Sa iyong collection minting page, kumonekta sa wallet na ginamit mo para i-deploy ang smart contract. Pagkatapos mag-log in, dapat kang makakita ng button na nagsasabing Show Admin sa iyong mint page.

 

Screen_Shot_2022-08-01_at_4.54.56_PM.png  Screen_Shot_2022-08-01_at_4.35.38_PM.png

Nakalarawan: Creator Admin Menu kapag na-collapse at kapag pinalawak. Maaaring mag-iba ang mga opsyon sa menu batay sa functionality na pinili mo noong idine-deploy ang iyong smart contract (hal. mintpass administration o price limits for alternative currencies).

______________________

Available na opsyon ng Creator Admin Menu

Kasalukuyang may walong opsyon na available.

Mangyaring tandaan na ang bawat isa ay nangangailangan ng mga transaksyon na ipadala upang makipag-ugnayan sa iyong smart contract sa blockchain. Sadyang mabagal ang prosesong ito dahil kailangan munang isumite ang iyong transaksyon, pagkatapos ay tanggapin at kumpirmahin sa isang anchor block, bago maipakita ang pagbabago sa iyong smart contract.

Mayroon ding bayad sa network para isumite ang transaksyon; ang bayad na ito ay binabayaran sa mga miners para sa pagkumpirma ng iyong transaksyon, at walang bahagi ng bayad na ito ang sinisingil o kinokolekta ng Gamma.

 

Palitan ang "Mint Price"

Screen_Shot_2022-08-01_at_4.41.03_PM.png

Binubuo ang opsyong ito ng dalawang field: isang text box kung saan ilalagay mo ang bagong presyo ng mint sa STX, at isang button na magpo-prompt sa iyong konektadong wallet na aprubahan ang isang transaksyong para sa iyong smart contract.

Dapat lang gamitin ang function na ito kung gusto mong baguhin ang presyo ng mint, dahil ang paunang presyo ng mint na tinukoy kapag ang pagde-deploy ng iyong smart contract ang magiging default. Maaari mong tingnan ang presyo ng mint sa mint button o direkta sa ibaba nito.

Para sa mga koleksyon na inilunsad gamit ang isang ibang currency maliban sa STX, halimbawa, USDA, Miami Coin (MIA) o New York City Coin (NYC), makakakita ka ng mga opsyon upang baguhin ang presyo ng mga currency sa ibaba setting ng STX price. Hindi na maaring ma-iba ang mga settings na napili pagkatapos ma-deploy ang iyong kontrata. Kung babaguhin mo ang presyo ng mint, inirerekomenda namin ang pagiging transparent tungkol dito sa iyong komunidad.

 

Limitahan ang bilang ng Mint

Screen_Shot_2022-08-01_at_4.42.58_PM.png

Binubuo din ang opsyong ito ng dalawang field: isang text box kung saan ilalagay mo ang kabuuang limitasyon ng koleksyon ng mint, at isang button na magpo-prompt sa iyong konektadong wallet na aprubahan ang isang transaksyong para sa iyong smart contract.Ang function na ito ay dapat lang gamitin kung gusto mong i-cap ang kabuuang bilang ng mga NFT na maaaring i-minted para sa iyong buong koleksyon. Isa itong one-way na transaksyon, ibig sabihin, maaari ka lang mag-set ng limit na mas mababa kaysa sa kasalukuyang limit. Hindi mo maitataas ang limit na ito pagkatapos babaan ang limit.

Bilang may-ari ng iyong koleksyon, maaari mong gamitin ang function na ito sa anumang paraan na sa tingin mo ay kinakailangan, ngunit karaniwang mayroong isang kaso ng paggamit para sa function na ito. Kung ang iyong koleksyon ay malamang na hindi maubos, o maibenta ang lahat ng mga NFT, maaari mong i-set ang permanenteng limit sa bilang ng mga NFT na maaari pang i-mint. Pinipigilan nito ang paggawa ng mga bagong NFT at nagtatakda ng limit sa kabuuang supply. Muli, inirerekomenda namin ang pagiging transparent sa iyong komunidad tungkol sa desisyong ito.

 

I-pause/I-unpause ang Minting

Screen_Shot_2022-08-01_at_4.44.40_PM.png

Ang opsyong ito ay isang button na nagpapalit ng pag-minting sa iyong koleksyon. Ipo-prompt ng button ang iyong konektadong wallet na aprubahan ang isang transaksyon para sa iyong smart contract.Ang function na ito ay dapat lang gamitin kung gusto mong pansamantalang pigilan ang mga user na mag-minting ng mga NFT mula sa iyong koleksyon. Maaari mong gamitin ang function na ito kung gusto mong i-promote ang iyong collection mint page bago ang pampublikong petsa at oras ng mint. Para sa use case na ito, dalawang transaksyon ang kakailanganin dahil kailangan mo munang i-pause ang minting, at pagkatapos ay unpause ang pag-mint sa petsa at oras ng mint.

Maaari mong piliing i-deploy ang iyong koleksyon nang naka-pause ang pag-minting sa iyong paunang pag-setup sa pamamagitan ng mga hakbang sa portal ng creator. Ang pagpili sa button na "Disabled" sa Minting status section ay maglulunsad ng iyong koleksyon nang naka-pause ang pag-minting.

 

Screen_Shot_2022-08-01_at_4.48.38_PM.png

 

Init Mintpass Sale/Init Public Sale (para sa mga koleksyon na pinagana ng Mintpass)

Kung nagdagdag ka ng mintpass sa iyong smart contract bago ang deployment, makakakita ka ng mga karagdagang opsyon sa Creator Admin Menu. Kabilang dito ang mga function upang simulan ang mintpass sales at simulan ang public sales. Bilang default, ang mga NFT sa mga koleksyon na may mintpass ay hindi magagawang i-mint hanggang sa tawagin ang mga function na ito. Pakitandaan na kung hindi mo i-execute ang mga function na ito, walang NFT mula sa iyong koleksyon ang maaaring i-mint.

Sadyang mabagal ang prosesong ito dahil kailangan munang isumite ang iyong transaksyon, pagkatapos ay tanggapin at kumpirmahin sa isang anchor block, bago maipakita ang pagbabago sa iyong smart contract, kaya mangyaring tandaan ito kung mayroon kang nakaiskedyul na mintpass o public mint. Narito kung paano gumagana ang bawat function:

  • Init Mintpass Sale: Ang opsyong ito ay isang solong button na nagbibigay-daan sa pagbebenta ng mintpass para sa iyong koleksyon. Ipo-prompt ng button ang iyong konektadong wallet na aprubahan ang isang transaksyong para sa iyong smart contract. Ito ay isang beses, one-way na transaksyon, kaya mangyaring gamitin lamang ang function na ito kapag handa ka nang paganahin ang iyong mintpass sale. Sa panahon ng mintpass, tanging ang mga naka-preregister na wallet address lang ang maaaring mag-mint ng tinukoy na bilang ng mga NFT sa iyong CSV na ni-upload. Ang listahan ng mga paunang rehistradong address at ang numerong inilaan sa mint ay hindi mababago pagkatapos ng pag-deploy ng kontrata.
  • Init Public Sale: Ang opsyong ito ay isang solong button na nagbibigay-daan sa public sales para sa iyong koleksyon. Ipo-prompt ng button ang iyong konektadong wallet na aprubahan ang isang transaksyong para sa iyong smart contract. Ito ay isang beses, one-way na transaksyon, kaya mangyaring gamitin lamang ang function na ito kapag handa ka nang paganahin ang iyong publi sales.

 

I-Sync ang mga Collection Data

Kung gagawa ka ng mga pagbabago sa iyong koleksyon, ang aming system ang mag-scan sa pagbabagong ito at kalaunan ay ipapakita ang mga pagbabagong ito sa aming website. Kung alam mong gumawa ka ng pagbabago at nakumpirma ang transaksyon sa isang anchor block, maaari mong i-click ang button na ito upang i-prompt ang aming system na isagawa kaagad ang sync. Magagamit mo ang button na ito sa tuwing hindi tumutugma ang mga detalye ng iyong koleksyon sa mga update na ginawa sa iyong smart contract. Hindi kailangang i-sync nang regular ang iyong data ng koleksyon dahil hindi magbabago ang mga detalye maliban kung ikaw ang gumawa ng pagbabago sa iyong smart contract.

 

I-Freeze Metadata

Screen_Shot_2022-08-01_at_4.53.21_PM.png

Kapag nailabas na ang iyong koleksyon, o kung hindi man ay kumpiyansa ka na walang mga isyu sa metadata (mga file ng imahe, katangian, pangalan, atbp.), ito ay nirerekomenda na-freeze ang iyong collection metadata. Kapag tinawag ang function na ito, ila-lock nito ang IPFS root sa iyong smart contract para hindi na ito muling ma-edit. Dahil hindi na ito kailanman mae-edit, mahalagang magpatuloy ka lamang kapag kumpiyansa ka sa metadata ng iyong koleksyon. Upang ulitin, ito ay isang beses, one-way na transaksyon at hindi na maa-undo.

______________________

Paunawa Tungkol sa Mga Pagbabago sa Iyong Koleksyon

Ikaw ang nag-iisang may-ari ng iyong smart contract at walang kontrol ang Gamma sa mismong kontrata. Ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa smart contract ay posible lamang sa pamamagitan ng wallet na ginamit para i-deploy ang iyong koleksyon, at wala kaming kakayahang direktang gumawa ng mga pagbabago sa iyong koleksyon.

Available lang ang mga pagkilos sa Creator Admin Menu bilang tool para mas madaling makipag-ugnayan sa iyong smart contract, ngunit bilang may-ari, maaari kang lumikha ng mga custom na tool o gumamit ng mga programmatic na paraan upang makipag-ugnayan sa iyong kontrata.

Sabi nga, ang mga pagbabagong gagawin mo ay maipapakita sa aming website. Gaya ng nakasanayan, inilalaan namin ang karapatang tanggalin ang iyong koleksyon mula sa aming site kung matuklasang lumalabag ito sa aming mga pamantayan upang protektahan ang aming mga user. Hindi ka nito pinipigilan na ilunsad ang iyong sariling website upang pamahalaan ang iyong koleksyon, paglilista sa iba pang mga marketplace, o kung hindi man ay baguhin ang iyong smart contract sa anumang paraan na sa tingin mo ay kinakailangan.

 

 

Nakakatulong ba ang artikulong ito?

5 sa 6 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Mangyaring mag-sign in upang mag-iwan ng komento.